สักวันสรวงสวรรค์จักเปิดฮับจิตวิญญาณหมู่เฮาจาวคนเขียนฮูป หื้อได้ฮ่วมแต้มรังสรรค์สร้างศิลป์ที่ปลายฟ้า เป็นดุจดังแว่วเสียงขลุ่ยที่นำทางหมู่เฮาคือปิ๊กหากอไผ่ #RIPThawanDuchanee #TheGreatThaiNationalArtist #RIP #อาลัยลุงหวัน

สักวันสรวงสวรรค์จักเปิดฮับจิตวิญญาณหมู่เฮาจาวคนเขียนฮูป หื้อได้ฮ่วมแต้มรังสรรค์สร้างศิลป์ที่ปลายฟ้า เป็นดุจดังแว่วเสียงขลุ่ยที่นำทางหมู่เฮาคือปิ๊กหากอไผ่ #RIPThawanDuchanee #TheGreatThaiNationalArtist #RIP #อาลัยลุงหวัน

นางสงกรานต์ 2557 - Tiger rider, 2014, Tempera Chinese ink Gold leaf and Silver leaf on Wood (folding), 197 x 200 cm. Appeared in “No man’s land” art exhibition, June 2014 - One East Asia art space Singapore.