สักวันสรวงสวรรค์จักเปิดฮับจิตวิญญาณหมู่เฮาจาวคนเขียนฮูป หื้อได้ฮ่วมแต้มรังสรรค์สร้างศิลป์ที่ปลายฟ้า เป็นดุจดังแว่วเสียงขลุ่ยที่นำทางหมู่เฮาคือปิ๊กหากอไผ่ #RIPThawanDuchanee #TheGreatThaiNationalArtist #RIP #อาลัยลุงหวัน

สักวันสรวงสวรรค์จักเปิดฮับจิตวิญญาณหมู่เฮาจาวคนเขียนฮูป หื้อได้ฮ่วมแต้มรังสรรค์สร้างศิลป์ที่ปลายฟ้า เป็นดุจดังแว่วเสียงขลุ่ยที่นำทางหมู่เฮาคือปิ๊กหากอไผ่ #RIPThawanDuchanee #TheGreatThaiNationalArtist #RIP #อาลัยลุงหวัน